பள்ளி கல்வி துறை அலுவலக உதவியாளர் வேலை வாய்ப்பு

பணி அலுவலக உதவியாளர் ; 

சம்பளம் ரூ. 15,700 - 50,000

கல்வித் தகுதி 8th

வயது வரம்பு: 32

விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை

APPLICATION LINK